ZAPRASZAMY
DO SKLEPU INTERNETOWEGO
CARITAS ORDYNARIATU
POLOWEGO WOJSKA
POLSKIEGO
 
 
 
 

Gdy zaczniemy walczyć miłością

kw. 12, 2019

8 kwietnia 2019 roku w Sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego odbyło się spotkanie seniorów i wolontariuszy w ramach projektu realizowanego przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego pt. „Senior Caritas”, współfinansowanego przez Caritas Polska. Temat spotkania brzmiał: „Gdy zaczniemy walczyć miłością”. W wydarzeniu wzięli udział zarówno seniorzy korzystający z programu realizowanego przez Caritas OPWP pt. „Na codzienne zakupy”, jak również członkowie Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do przygotowania wydarzenia oraz organizacji poczęstunku dla seniorów włączyła się młodzież w ramach tworzącego się przy Caritas OPWP wolontariatu. Przybyłych gości przywitał ks. płk Mariusz Tołwiński – Proboszcz katedry polowej i Dyrektor Caritas OPWP, który przybliżył ideę projektu i jego główne założenia. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez Pana Radosława Głowackiego, dotyczącej roli kapelanów na przestrzeni dziejów Polski. Temat wykładu doskonale wpisał się w obchodzoną w tym roku setną rocznicę powołania Biskupstwa Polowego w Polsce. Po zakończonej prelekcji seniorzy razem z wolontariuszami udali się do Muzeum Ordynariatu Polowego, gdzie przygotowana została dla nich gra muzealna, dotycząca eksponatów znajdujących się w muzeum. Druga część spotkania odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, gdzie po krótkim wstępie odbył się koncert organowy w wykonaniu dr Leszka Goreckiego, na zabytkowych katedralnych organach. Podczas koncertu zaprezentowane zostały najsłynniejsze dzieła literatury organowej, m.in. „Toccata i Fuga d-moll” Jana Sebastiana Bacha, „Gloria” Vinzenzo Petraliego orazAve Maria” Franza Schuberta.
Po zakończonym koncercie i nagrodzeniu artysty gromkimi brawami uczestnicy uduchowieni miejscem jak i wydarzeniem udali się w dobrych humorach do swoich domów z nadzieją na kolejne spotkanie w najbliższej przyszłości.