ZAPRASZAMY
DO SKLEPU INTERNETOWEGO
CARITAS ORDYNARIATU
POLOWEGO WOJSKA
POLSKIEGO
 
 
 
 
 

„ŻOŁNIERSKA PACZKA ŚWIĄTECZNA”

gru 4, 2019

Żołnierze V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego we współpracy z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego podczas swojego pobytu w Republice Łotewskiej zorganizowali „ŻOŁNIERSKĄ PACZKĘ ŚWIĄTECZNĄ” dla najbardziej potrzebujących Polaków na Łotwie.

„Żołnierska Paczka Świąteczna” była przeprowadzona na obszarze Łatgalii – w Krasławiu i Dyneburgu, gdzie żołnierze wręczali charytatywne paczki. Całym przedsięwzięciem kierował Dowódca V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego mjr Daniel Stanicki.
W akcję wręczania paczek włączyli się również Kierownik Wydziału Konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Pani Małgorzata Hajduk – Gromek, przedstawiciele Związku Polaków na Łotwie oraz żołnierze PKW. Bardzo dużym wsparciem oraz zaangażowaniem przy organizacji „Żołnierska Paczka Świąteczna” wykazał się Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
W paczkach znajdowały się produkty żywnościowe oraz chemia gospodarcza dla najuboższych. Spotkania z Polakami mieszkającymi na Łotwie były okazją do wspomnień, które często kończyły się łzami wzruszenia.  Wręczenie paczek stanowiło początek i do świąt Bożego Narodzenia żołnierze z Polskiego Kontyngentu Wojskowego będą kontynuować tę akcję.
Dziękujemy za wsparcie wszystkim osobom zaangażowanym w „Żołnierską Paczkę Świąteczną”.

Tekst: ppor. Agnieszka KOLOWCA
Zdjęcia: st. chor. szt. Marek GRZYBOWSKI