KSIĄŻKI

Pieśń Ojczysta

CD – 1 „Święta miłości kochanej Ojczyzny …”
Pieśni rycerskie i staropolskie oraz arie z oper polskich.

Repertuar nagrań CD stanowiący dodatek do książki.

1. GAUDE, MATER POLONIA 1,24
2. CEDYNIA 3,22
3. PIEŚŃ RYCERZY BOLESŁAWA 1,19
4. IDZIE ŻOŁNIERZ BOREM, LASEM 2,19
5. HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY 3,14
6. MARSZ TRYUMFALNY 4,08
7. KURDESZ 2,12
8 Z WYSOKICH PARNASÓW 3,41
9. ARIA HALKI /Gdyby rannym słonkiem 8,22
10. ARIA JONTKA / Szumią jodły na gór szczycie/ 5,55
11. PRZĄŚNICZKA 1,26
12. PIOSNKA ŻOŁNIERZA 2,07
14. STARY KAPRAL 3,30
15. PIEŚŃ WIECZORNA 3,41
16. PIEŚŃ CHORĄŻEGO /Pomnę ojciec/ 1,53
17. MOJA PIEŚŃ WIECZORNA 6,42
18. ZNASZ – LI TEN KRAJ 3,34
19. KUJAWIAK 3,04
20. NA WOJNĘ 2,02
21. KRAKOWIACZEK 2,49
22. PIEŚŃ RYCERSKA 3,17
23. PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE 1,54

CD – 1 „Święta miłości kochanej Ojczyzny …”
Pieśni rycerskie i staropolskie oraz arie z oper polskich.

1. GAUDE, MATER POLONIA sł. Wincenty z Kielczy, muz. trad., opr. Teofil Tomasz Klonowski, wyk. Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Andrzej Banasiewicz, 1,24
2. CEDYNIA sł. Stanisław Werner, Mirosław Łebkowski, muz. Benedykt Konowalski, wyk. Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Romuald Miazga 3,22
3. PIEŚŃ RYCERZY BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO sł. Gall Anonim, przekład Roman Grodecki, muz. Benedykt Konowalski, wyk. Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Benedykt Konowalski, kier. chóru Lucjan Mazurek. 1,19. Licencja: POLSKIE NAGRANIA

WIĘCEJ

4. IDZIE ŻOŁNIERZ BOREM, LASEM sł. i muz. trad., opr. Tadeusz Dobrzański, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,19
5. HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY sł. Ignacy Krasicki, muz. Wojciech Sowiński, opr. Tadeusz Dobrzański, wyk. Andrzej Hiolski , Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,14
6. MARSZ TRYUMFALNY sł. Marian Bordowicz, muz. Jerzy Dobrzański, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 4,08
7. KURDESZ sł. Franciszek Bohomolec, muz. trad., opr. Jerzy Dobrzański, wyk. Rudolf Poledniok , Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,12
8 Z WYSOKICH PARNASÓW sł. i muz. trad., opr. Jerzy Dobrzański, wyk. Andrzej Hiolski, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,41
9. ARIA HALKI /Gdyby rannym słonkiem/ z op. HALKA sł. Włodzimierz Wolski, muz. Stanisław Moniuszko, wyk. Maria Fołtyn, Orkiestra Polskiego Radia w Bydgoszczy, dyr. Arnold Rezler 8,22. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
10. ARIA JONTKA / Szumią jodły na gór szczycie/ z op. HALKA sł. Włodzimierz Wolski, muz. Stanisław Moniuszko, wyk. Bogdan Paprocki, Orkiestra Teatru Wielkiego w Warszawie, dyr. Zdzisław Górzyński 5,55. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
11. PRZĄŚNICZKA sł. Jan Czeczot, muz. Stanisław Moniuszko, opr. Arnold Rezler, wyk. Bożena Betlej – Sieradzka, Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia 1,26
12. PIOSNKA ŻOŁNIERZA sł. Józef. Korzeniowski, muz. Stanisław Moniuszko, opr. Bolesław Szulia, wyk. Andrzej Hiolski, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 1,38
13. WOJAK sł. Stefan Witwicki, muz. Fryderyk Chopin, wyk. Andrzej Hiolski, Sergiusz Nadgryzowski – fortepian 2,07. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
14. STARY KAPRAL sł. Pierre – J. Beranger, tłum. Ludwik Kondratowicz, muz. Stanisław Moniuszko, opr. Bolesław Szulia, wyk. Leonard Andrzej Mróz, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,30
15. PIEŚŃ WIECZORNA sł. Władysław Syrokomla, muz. Stanisław Moniuszko, wyk. Krystyna Szostek Radkowa, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dyr. Arnold Rezler 3,41. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
16. PIEŚŃ CHORĄŻEGO /Pomnę ojciec/ z op. HRABINA sł. Włodzimierz Wolski, muz. Stanisław Moniuszko, opr. Henryk Debich, wyk. Adam Zwierz, Orkiestra Polskiego Radia w Łodzi, dyr. Henryk Debich 1,53. Licencja: POLSKIE RADIO ŁÓDŹ
17. MOJA PIEŚŃ WIECZORNA sł. Jan Kasprowicz, muz. Karol Szymanowski, wyk. Teresa Żylis – Gara, Jerzy Marchwiński fortepian.6,42. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
18. ZNASZ – LI TEN KRAJ sł. Adam Mickiewicz wg J.W. Goethego, muz. Stanisław Moniuszko, wyk. Bernard Ładysz, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dyr. Arnold Rezler 3,34. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
19. KUJAWIAK sł. Jan Kiepura, muz. Henryk Wieniawski, wyk. Jan Kiepura z tow. Orkiestry 3,04. Licencja: Impresariat Artystyczny-Wydawnictwo CASA GRANDE
20. NA WOJNĘ sł. Kornel Makuszyński muz. Stanisław Niewiadomski, opr. Jerzy Dobrzyński, wyk. Urszula Trawińska Moroz, Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, 2,02. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
21. KRAKOWIACZEK sł. Edmund Wasilewski, muz. Stanisław Moniuszko, opr. Bolesław Szulia, wyk. Józef Sojka, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,49
22. PIEŚŃ RYCERSKA sł. Józef Kościelski, muz. Stanisław Moniuszko, opr. Bolesław Szulia, wyk. Wojciech Florczak, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,17
23. PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE sł. Edmund Wasilewski, muz. Kazimierz Hofman, opr. Tadeusz Dobrzański, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 1,54

MNIEJ