KSIĄŻKI

Pieśń Ojczysta

CD – 2 „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie …”
Polskie pieśni hymniczne i pieśni z okresu powstań narodowych.

Repertuar nagrań CD stanowiący dodatek do książki.

1. MAZUREK DĄBROWSKIEGO /HYMN NARODOWY/ 2,00
3. BOŻE, COŚ POLSKĘ 4,52
4. MARSZ, MARSZ POLONIA 2,04
5. WITAJ MAJOWA JUTRZENKO 2,15
6. WARSZAWIANKA 3,20
8. PIERWSZA BRYGADA 4,58
9. MODLITWA DO BOGARODZICY 2,19
10. POLONEZ KOŚCIUSZKI 2.51
11. MARSZ OBOZOWY 2,22
12. ORZEŁ BIAŁY 2,11
13. UŁAN I DZIEWCZYNA 3,17
14. BYWAJ DZIEWCZĘ ZDROWE 3,16
15. POBUDKA 0,50
16. PIEŚŃ STRZELCÓW 2,50
17. OSTATNI MAZUR 3,30
18. ARIA MIECZNIKA /Kto z mych dziewek/ 4,17
19. ARIA STEFANA /Cisza dokoła/ 8,47
20. JUŻ ZACHODZI CZERWONE SŁONECZKO 3,15
21. JAK DŁUGO W SERCACH NASZYCH 2,42
22. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 1,50

CD – 2 „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie …”
Polskie pieśni hymniczne i pieśni z okresu powstań narodowych.

1. MAZUREK DĄBROWSKIEGO /HYMN NARODOWY/ sł. Józef Wybicki, muz. trad., opr. Kazimierz Sikorski, Jan Maklakiewicz, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,37
2. BOGURODZICA sł. i muz. trad., wyk. Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Andrzej Banasiewicz 2,00
3. BOŻE, COŚ POLSKĘ sł. Alojzy Feliński, Antoni Gorecki muz. trad., opr. Stanisław Moniuszko, Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 4,52

WIĘCEJ

4. MARSZ, MARSZ POLONIA sł. i muz. trad., opr. Benedykt Konowalski, Janusz Szewczyk, wyk. Romuald Tesarowicz, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,04 Licencja: POLSKIE NAGRANIA
5. WITAJ MAJOWA JUTRZENKO sł. Rajnold Suchodolski, Adam Kompf, muz. trad., opr. Krzysztof Knittel, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 2,15
6. WARSZAWIANKA sł. Casimir Delavigne, sł. pol. Karol Sienkiewicz, muz. Karol Kurpiński, opr. Tadeusz Dobrzański, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,22
7. ROTA sł. Maria Konopnicka, muz. Feliks Nowowiejski, opr. Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 3,20
8. PIERWSZA BRYGADA sł. Andrzej Hałaciński, Tadeusz Biernacki, muz. M.D. Tomnikowski, opr. Mirosław Racewicz, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 4,58
9. MODLITWA DO BOGARODZICY sł. Juliusz Słowacki, muz. ks. Jan Żukowski, opr. Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 2,19
10. POLONEZ KOŚCIUSZKI, sł. Rajnold Suchodolski, muz. Tadeusz Kościuszko, opr. Bolesław Szulia, wyk. Artur Ruciński, zespół wokalny i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia 2.51
11. MARSZ OBOZOWY sł. Andrzej Słowaczyński, muz. Karol Kurpiński, opr. Marek Witkowski, wyk. Andrzej Hiolski, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,22
12. ORZEŁ BIAŁY sł. trad., muz. Karol Kurpiński, opr. Tadeusz Dobrzański, wyk. Bernard Ładysz, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Benedykt Konowalski, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,11 Licencja: POLSKIE NAGRANIA
13. UŁAN I DZIEWCZYNA sł. Franciszek Kowalski, muz. Wenzel Robert hr. Gallenberg, opr. Bolesław Szulia, wyk. Ewa Gawrońska, Andrzej Hiolski, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,17
14. BYWAJ DZIEWCZĘ ZDROWE sł. i muz. trad., opr. Tadeusz Dobrzyński, wyk. Józef Sojka, Elżbieta Czerwińska, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,16
15. POBUDKA sł. Wincenty Pol. muz. Alfred Bojarski, opr. Tadeusz Dobrzyński, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Benedykt Konowalski, kier. chóru Lucjan Mazurek 0,50. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
16. PIEŚŃ STRZELCÓW sł. i muz. Władysław Ludwik Anczyc, opr. Jerzy Kołaczkowski wyk. Chór i Orkiestra Polskiego Radia, dyr. Jerzy Kołaczkowski 2,50. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
17. OSTATNI MAZUR sł. Ludwik Ksawery Pomian-Łubieński, muz. Fabian Tymolski, opr. Jerzy Kołaczkowski ,wyk. Józef Wojtan, Chór i Orkiestra Polskiego Radia, dyr. Jerzy Kołaczkowski 3,30. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
18. ARIA MIECZNIKA / Kto z mych dziewek/ z op. STRASZNY DWÓR, sł. Jan Chęciński, muz. Stanisław Moniuszko, wyk. Andrzej Hiolski, Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie, dyr. Jan Krenz 4,17. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
19. ARIA STEFANA /Cisza dokoła/ z op. STRASZNY DWÓR sł. Jan Chęciński, muz. Stanisław Moniuszko, wyk. Wiesław Ochman Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji, dyr. Zdzisław Górzyński 8,47. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
20. JUŻ ZACHODZI CZERWONE SŁONECZKO sł. i muz. trad., opr. Ireneusz Łojewski, wyk. Eugeniusz Jasiński, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, dyr. Ireneusz Łojewski 3,15. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
21. JAK DŁUGO W SERCACH NASZYCH sł. Konstanty Krumłowski, muz. trad. opr. Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,42
22. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA sł. Wincenty Pol, muz. Józef Sierosławski, opr. Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 1,50

MNIEJ