KSIĄŻKI

PIEŚNI POLSKIE

Repertuar nagrań CD stanowiący dodatek do książki.

1. HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY 2:51

2. WITAJ MAJOWA JUTRZENKO 2:17

3. MAZUREK DĄBROWSKIEGO 2:39

4. WARSZAWIANKA 2;25

5. BYWAJ DZIEWCZĘ ZDROWE 3:18

6. PIEŚŃ STRZELCÓW 3:57

7. MARSZ, MARSZ POLONIA 3:08

8. ROTA 3:21

9. UŁANI, UŁANI 2:13

10. PIERWSZA KADROWA 1:17

11. MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY 5:01

12. MORZE, NASZE MORZE… 1:59

13. SERCE W PLECAKU 3:52

14. ROZSZUMIAŁY SIĘ WIERZBY PŁACZĄCE 3:17

15. MODLITWA OBOZOWA 3:17

16. HEJ, CHŁOPCY! BAGNET NA BROŃ! 1:40

17. CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO 4:56

18. WARSZAWSKIE DZIECI 2:31

19. MARSZ MOKOTOWA 3:02

20. MYŚMY REBELIANCI 2:19

21. WIERNIE IŚĆ 1:32

22. MURY 4:10

23. ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ 4:02

Wykonawcy:
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego
Chór męski Polskiego Radia,
Orkiestra Polskiego Radia

W ostatnich latach obserwujemy, jak coraz większą popularnością cieszy się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji rocznic narodowych i państwowych.

WIĘCEJ

Pomysł wspólnego śpiewania i radosnego przeżywania świąt narodowych znalazł wielu entuzjastów w całej Polsce. Wspólne śpiewanie zawsze gromadzi liczną publiczność i to bez względu na czas i miejsce, a popularność „lekcji śpiewania” świadczy o tym, że lubimy śpiewać.
Współczesny fenomen renesansu repertuaru patriotycznego nie ominął także środowisk szkolnych. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się koncerty, przeglądy oraz festiwale piosenek i pieśni patriotycznych organizowane przez placówki oświatowe. Powodzenie szkolnych konkursów świadczy o tym, że także dzieci i młodzież chętnie śpiewają piosenki patriotyczne, które przybliżają im historię Polski i Polaków, a repertuar młodych wykonawców jest bardzo bogaty.
Szkolny śpiewnik patriotyczny dedykujemy młodym ludziom, którym chcemy przypomnieć wybrane, historyczne pieśni i piosenki patriotyczne, które kiedyś ich rówieśnicy śpiewali w gronie rodzinnym i przyjaciół.
W Śpiewniku znajdują się 23 utwory, m.in. upamiętniające ważne dla narodu wydarzenia (Witaj majowa jutrzenko, Hymn do miłości ojczyzny, Mazurek Dąbrowskiego), związane z XIX – wiecznymi powstaniami (Warszawianka 1831, Bywaj dziewczę zdrowe, Marsz strzelców), popularne pieśni i piosenki legionowe (Marsz Pierwszej Brygady, Pierwsza kadrowa, Hej, hej ułani), pieśni z okresu II wojny światowej (Modlitwa obozowa, Czerwone maki na Monte Cassino) i piosenki z Powstania Warszawskiego (Warszawskie dzieci, Marsz Mokotowa, Hej, chłopcy! Bagnet na broń). O wyborze pieśni zadecydowała ich popularność i ciekawa historia.
W Śpiewniku Czytelnicy znajdą teksty wybranych utworów opatrzone krótkim komentarzem historycznym oraz materiał nutowy.
Ponieważ różne źródła podają nieraz różniące się wersje tekstu i melodii pieśni, wybraliśmy do naszego zbioru te, które są najbardziej popularne. Głównym źródłem opublikowanych tekstów pieśni są wydawnictwa: Wacław Panek, Polski śpiewnik narodowy, Grupa Wydawnicza Słowo, Poznań 1996; Maria Wacholc (wybór i komentarze), Śpiewnik polski, Warszawa 1991.
W notach podajemy ważne informacje o autorach (o ile zostały ustalone), przypominamy historię powstania utworów i rolę, jaką odgrywały na przestrzeni lat.
Aby ułatwić Czytelnikom identyfikację pieśni (często zdarza się, że te same pieśni znane są pod różnymi tytułami) opracowany został potrójny spis : chronologiczny, alfabetyczny spis tytułów i alfabetyczny spis wg incipitów, z odnośnikiem do stron.
Do Śpiewnika dołączona została płyta CD zawierająca nagrania wzorcowych interpretacji pieśni. W większości są to nagrania archiwalne Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i w związku z tym w Śpiewniku mogą wystąpić nieznaczne rozbieżności pomiędzy tekstami nagranych pieśni a tekstami wydrukowanymi. Spis nagranych pieśni z informacją o autorach i wykonawcach zamieszczono w oddzielnym indeksie.
Dodatkowym atutem wydawnictwa jest bogata szata graficzna, w Śpiewniku znalazły się zdjęcia, fotogramy, reprodukcje, kopie dokumentów.
Mamy nadzieję, że zebrany w Szkolnym śpiewniku patriotycznym materiał będzie atrakcyjną pomocą dydaktyczną na zajęciach lekcyjnych i ułatwi nauczycielom muzyki przygotowanie uczestników do patriotycznych konkursów i przeglądów.
Wydawnictwo (wraz z płytą CD) z pewnością wzbogaci każdą bibliotekę muzyczną i fonotekę w szkolnych pracowniach muzycznych.

MNIEJ