KSIĄŻKI

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

Repertuar nagrań CD stanowiący dodatek do książki.

CZĘŚĆ AUDIO

1. MAZUREK DĄBROWSKIEGO 2:39
2. MAZUREK DĄBROWSKIEGO 0:44
3. BOŻE COŚ POLSKĘ 2:26
4. WARSZAWIANKA 4:58
5. ROTA 3:24
6. MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY 5:03
7. NABICIE WERBLOWE 0:35
8. NABICIE WERBLOWE 1:03
7. NABICIE WERBLOWE 1:41

CZĘŚĆ ROZSZERZONA

1. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
2. KSIĄŻKA W FORMACIE CYFROWYM

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie zajmuje znaczące miejsce w polskiej edukacji, a przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie jest jednym z priorytetów.

WIĘCEJ

W ostatnich latach obserwujemy duże zainteresowanie młodzieży militariami i wojskiem, a stale wzrastający prestiż służb mundurowych wielu młodych ludzi upatruje jako motywację do kształcenia się w liceach mundurowych i klasach mundurowych z dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi, realizowanymi w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa. Obecnie ponad 500 szkół publicznych i niepublicznych realizuje innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej. Wyzwaniem dla nauczycieli, realizujących treści programowe, jest troska o rozwój młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinny patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli narodowych, tradycji i kultury własnego narodu.

Publikacja Z Orłem Białym od stuleci w bieli i czerwieni… – polskie symbole narodowe jest kompendium wiedzy o symbolach narodowych, zawiera podstawowe informacje o historii godła, barw narodowych i hymnu oraz krótkie komentarze dotyczące czterech wybranych pieśni hymnicznych, które z biegiem lat zyskały niezwykłą popularność i zostały nobilitowane do rangi pieśni narodowych.
W komentarzach podajemy informacje o autorach pieśni, przypominamy historię utworów i znaczenie, jakie zyskały na przestrzeni lat.
Na zakończenie każdej części, poświęconej symbolowi narodowemu, zamieszczono przypisy i bibliografię.
Do wydawnictwa dołączono płytę CD, na której znalazły się nagrania hymnu (w wersji instrumentalnej i w wersji wokalnej) i czterech pieśni hymnicznych oraz nagranie werbli (do wykorzystania na uroczystościach szkolnych przy wprowadzaniu sztandarów). Wykorzystane nagrania pochodzą z archiwum Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Spis nagranych utworów wraz z informacją o autorach i wykonawcach zamieszczono w oddzielnym indeksie.
Do materiału fonograficznego dołączona została krótka prezentacja multimedialna Polskie symbole narodowe, pomocna przy planowaniu przez nauczycieli własnych zajęć o Polsce i patriotyzmie, które staną się przyczynkiem do rozmów na temat, czym dla młodego człowieka jest Ojczyzna i co to znaczy być patriotą.
Dodatkowym atutem wydawnictwa jest bogaty materiał ikonograficzny w postaci zdjęć, rysunków, rycin i reprodukcji obrazów.

MNIEJ