POMOC

.

POMOCY LUDNOŚCI Z REGIONÓW OBJĘTYCH KONFLIKTAMI ZBROJNYMI

Pomagamy ludności cywilnej z terenów objętych konfliktami zbrojnymi. Dotąd zorganizowaliśmy ponad 25 transportów z pomocą humanitarną do Afganistanu, Gruzji, Czadu, Libanu, Konga, Iraku i na Bałkany. W Iraku zbudowaliśmy poliklinikę. Środki na pomoc pochodzą ze zbiórek organizowanych specjalnie na ten cel w parafiach wojskowych i wojskowo-cywilnych.
Obecność Sił Zbrojnych RP w operacjach militarnych poza granicami kraju opinii publicznej najczęściej kojarzy się z żołnierzami uzbrojonymi, ubranymi w kamizelki kuloodporne, przejeżdżającymi przez miasteczka i wsie, realizując cele wojskowe misji. Media przedstawiają obrazy, w których dominuje siła. W dyskusjach zawsze poruszane są aspekty związane z działaniami bojowymi, znacznie rzadziej te dotyczące aspektów humanitarnych, które realizowane od lat zawsze były, są i pozostaną nierozłącznym elementem obecności wojska w danym kraju. Siły zbrojne są przygotowane do realizacji pomocy humanitarnej, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Wojsko np. jest w posiadaniu środków transportu, aby dowieźć pomoc do najbardziej potrzebujących, ale nie posiada zaplecza jej pozyskania.
W lipcu 1999 roku rozpoczął się konflikt etniczny w Kosowie. W listopadzie tego roku nasza Caritas zorganizowała transport z pomocą humanitarną.

W dalszych latach pomoc w rejonie konfliktu na Bałkanach realizowana była w dwóch płaszczyznach: jako pomoc rzeczowa i w obszarze rozbudowy oraz wyposażenia infrastruktury. Symbolem pojednania stron konfliktu była przychodnia diagnostyczno-medyczn w Drajkovcach w Kosovie, miejscowości położonej na granicy obszarów zamieszkałych przez grupy etniczne, dostępna dla wszystkich potrzebujących pomocy lekarskiej. W Susicach przebudowano i wyposażono ambulatorium, w Urosevac wybudowano przychodnię lekarską.
Biskup Polowy po powrocie konwoju transportowego do kraju powiedział: ”Ta sama dłoń polskiego żołnierza, odbierająca wzajemnym wrogom broń i jednocześnie podająca im lekarstwa, żywność, a dzieciom zabawki, jest najwyższym wymiarem służby pokojowej, powodowanym miłością bliźniego”.
Podczas konfliktu w Iraku pomoc naszej Caritas nie ograniczyła się jedynie do przekazywania darów, ale również do angażowania się w projekty długoterminowe. Zorganizowano zaplecze medyczne dla dwóch domów dziecka w Al. Hillach, w Al. Aman wyremontowano przychodnię, w Al. Hur wybudowano i wyposażono poliklinikę. Również w operacjach prowadzonych pod egidą ONZ nie zabrakło darów z biało-czerwonym logo naszej CARITAS.