ALBUMY CD AUDIO

AVE MARIA

1. AVE MARIA

2. MATKO NAJŚWIĘTSZA

3. CZARNA MADONNO

4. GWIAZDO ŚLICZNA, WSPANIAŁA

5. OTOCZ POMOCĄ, MATKO

6. ANIELSKĄ PIEŚŃ DZWON GRAŁ

7. ZAWITAJ KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

8. PO GÓRACH, DOLINACH

9. ZDROWAŚ MARYJA, BOGARODZICO

10. MARYJO, JA TWE DZIECIĘ

11. KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ ŚPIEWAMY

12. CZEŚĆ MARYI

13. MARYJO, PRZYJM W OFIERZE

14. CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE

15. WEŹ W SWĄ OPIEKĘ

16. ZDROWAŚ MARYJA

17. JAK SZCZĘŚLIWA POLSKA CAŁA

Wykonawcy:
Małgorzata Walewska i chór REPREZENTACYJNEGO
ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO

Maryja, Matka Boża, ma szczególne miejsce w polskiej historii. Wielokrotnie Pani nasza, Orędowniczka nasza, Pośredniczka nasza, Pocieszycielka nasza wyjednywała dla nas łaski u swego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa! Za to wstawiennictwo wybraliśmy Ją Królową Polski. Niegdyś rycerstwu, później powstańcom i żołnierzowi polskiemu, Bogurodzica przychodziła z pomocą w obronie wolności i niepodległości.

WIĘCEJ

Gdy Ojczyzna nasza uzyskała pełną niepodległość, obraz Matki Najświętszej, przywdzianej w żołnierski płaszcz, pielgrzymował do wszystkich garnizonów, przygotowując żołnierskie rzesze do obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 lat Kościoła. Żołnierz polski witał swoją Hetmankę z wielką radością i należną czcią.
O Maryi tworzyli pieśni najwybitniejsi poeci i kompozytorzy, wykonywali je najwspanialsi artyści-śpiewacy. Dziś każdy słynny artysta-śpiewak posiada w swoim repertuarze „Ave Maria” Franza Schuberta czy Charlesa Gounoda. Pieśni maryjne także tworzył i śpiewał lud.
W tę piękną tradycję wpisuje się Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją prof. Andrzeja Banasiewicza. Na płycie nagrane są najpiękniejsze, najbardziej popularne pieśni maryjne, śpiewane w naszych, polskich kościołach i domach. Wraz z Chórem śpiewają także soliści wokaliści, w tym światowej sławy przepiękny mezzosopran – Małgorzata Walewska. Płyta została nagrana w marcu 2001 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pw. Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski, Hetmanki Żołnierza Polskiego.

Adam Buszko

MNIEJ