ALBUMY CD AUDIO

FRAGMENTY HOMILII WYGŁOSZONYCH PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

1. BOGURODZICA

2. FRAGMENT POWITANIA, WYGŁOSZONEGO PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO W WARSZAWIE 16.08.1983 R.

3. HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY

4. MAZUREK TRZECIEGO MAJA

5. FRAGMENT HOMILII, WYGŁOSZONEJ PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO W WARSZAWIE 8.06.1991R.

6. WARSZAWIANKA

7. MARSZ OBOZOWY

8. FRAGMENT PRZEMÓWIENIA, WYGŁOSZONEGO DO MŁODZIEŻY PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO W GDAŃSKU 12.06.1987 R.

9. ROTA

10. FRAGMENT PRZEMÓWIENIA, WYGŁOSZONEGO DO WOJSKA POLSKIEGO PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO W ZEGRZU POMORSKIM 2.06.1991 R.

11. MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY

12. MODLITWA OBOZOWA

13. FRAGMENT PRZEMÓWIENIA, WYGŁOSZONEGO DO WOJSKA POLSKIEGO PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO W ZEGRZU POMORSKIM 2.06.1991 R.

14. CZERWONE MAKI

15. MARSZ MOKOTOWA

16. FRAGMENT HOMILII, WYGŁOSZONEJ PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO W WARSZAWIE 2.06.1979 R.

17. BŁĘKITNE ROZWIŃMY SZTANDARY

18. MARYJO, KRÓLOWO POLSKI

19. FRAGMENT HOMILII, WYGŁOSZONEJ PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO W KRAKOWIE 10.06.1979 R.

20. BOŻE COŚ POLSKĘ

21. MY CHCEMY BOGA

Na płytach CD nagrany jest głos Ojca Świętego Jana Pawła II, pochodzący z fragmentów homilii i przemówień wygłoszonych podczas pielgrzymek do ukochanej Ojczyzny, w latach 1979-1991. Tłem tego głosu są przepiękne nokturny Fryderyka Chopina, pochodzące z archiwalnych nagrań P.P. „Polskie Nagrania”, wykonywane przez najwybitniejszych polskich pianistów. Nagrane są także najpiękniejsze pieśni patriotyczno-religijne w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Głos Ojca Świętego, muzyka F. Chopina i śpiew artystów wojskowych, wprowadza słuchającego do jeszcze głębszej refleksji nad losami naszej Ojczyzny – ona jest głównym bohaterem tego nagrania.

WIĘCEJ

Ojciec Święty Jan Paweł II, narrator tegoż nagrania, prosi, modląc się: „Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jesteśmy Polakami. Świadomi jednak grzechów i wad, prosimy Cię, daj nam uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od zniewoleń ducha. I tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez Morze Czerwone – naucz nas być wolnymi”. Będąc synem żołnierza – oficera, Ojciec Święty dobrze zna wartość służby żołnierskiej. Często podkreślał, że musi być ona nakazem sumienia, nakazem serca, które wyrasta z polskiej tradycji wiążącej służbę wojskową z miłością Ojczyzny. Szczególne uznanie wyraził żołnierzom w Koszalinie 2 czerwca 1991 r. Widok rozmodlonego i rozśpiewanego wojska wywarł na Nim wtedy tak silne wrażenie, że porównał je do Zmartwychwstania.

MNIEJ