ALBUMY CD AUDIO

PIEŚNI WIELKANOCNE

1. REGINA CAELI

2. ALLELUJA! O DNIU RADOSNY

3. NIECH W ŚWIĘTO RADOSNE

4. CHRYSTUS PAN ZMARTWYCHWSTAŁ

5. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAN JEST

6. ZŁÓŻCIE TROSKI ŻAŁUJĄCY

7. NIE ZNA ŚMIERCI PAN ŻYWOTA

8. ALLELUJA, BIJĄ DZWONY

9. OTRZYJCIE JUŻ ŁZY PŁACZĄCY

10. ZWYCIĘZCA ŚMIERCI

11. WSTAŁ PAN CHRYSTUS

12. WESOŁY NAM DZIEŃ DZIŚ NASTAŁ

13. CHRYSTUS PAN W NIEBO WSTĘPUJE

14. CIESZ SIĘ KRÓLOWO ANIELSKA

15. ZAŚWITAŁ BLASKIEM PROMIENNYM

16. PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

17. STWORZYCIELU, DUCHU PRZYJDŹ

Wykonawcy:
Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego
Dyrygent: Andrzej Banasiewicz
Tenor: Józef Sojka
Organy: Robert Dziekański
Narrator: Leon Łochowski
Dodatkowo nagrano pieśń Wielkopostną
Jezu Chryste Panie miły w wykonaniu Chóru
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego.

Wielkanoc obchodzona jest jako święto zwycięskiego, nieustannie odradzającego się życia. Święto wielkiej nadziei i wielkiej obietnicy nieśmiertelności zmartwychwstania. Mówi o tym stara wielkanocna pieśń kościelna:

WIĘCEJ


Chrystus zmartwychwstan jest
Nam na przykład dan jest
Iż mamy zmartwychpowstać
Z Panem Bogiem królować
Alleluja.

Pierwsze wzmianki o śpiewaniu pieśni wielkanocnych przez wiernych w Kościele pochodzą z XII wieku. Wtedy to rozbrzmiewało „Chrystus Pan zmartwychwstał”. Dalszy rozwój pieśni religijnej nastąpił dopiero dwa wieki później.
Pieśni wielkanocne, śpiewane podczas rezurekcji, mają przekonać wiernych, że największe dramaty ludzkiego życia: cierpienie i śmierć dla sprawiedliwości, są tylko krótkotrwałą próbą i progiem do życia wiecznego i niczym nie zmąconej szczęśliwości: „Złóżcie troski żałujący”, „Nie zna śmierci Pan Żywota”.
Wielkanocne pieśni śpiewano nie tylko w Kościele. Były wykonywane przez polskie rycerstwo podczas pokoju. Najczęściej w czasie uroczystości pasowania. Zazwyczaj łączono ją z wielkimi świętami religijnymi: Wielkanocą, Wniebowstąpieniem czy Zielonymi Świątkami.
Do rąk Państwa oddajemy płytę z najpiękniejszymi, polskimi pieśniami wielkanocnymi w wykonaniu chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją prof. Andrzeja Banasiewicza. Ufamy, że to nagranie stanie się pomocą w głębszym przeżywaniu największej uroczystości wszystkich Chrześcijan – Zmartwychwstania Pańskiego.

Agata Eratowska
Adam Buszko

MNIEJ