ALBUMY CD AUDIO

WRZESIEŃ 1939

1. ATAK

2. MODLITWA OBOZOWA

3. NAPRZÓD DO BOJU ŻOŁNIERZE

4. PIECHOTA

5. SERCE W PLECAKU

6. DNIA PIERWSZEGO WRZEŚNIA

7. MORZE NASZE MORZE

8. SZUMIĄ BAŁTYCKIE FALE

9. BIAŁY KRZYŻ

10. MARSZ LOTNIKOW

11. MODLITWA HARCERSKA

12. SZTANDAR

13. CHŁOPCY MALOWANI

Wykonawcy:
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego
Czerwone Gitary
Anna German
Orkiestra z Chmielnej

„Dnia pierwszego września roku pamiętnego, wróg napadł na Polskę z kraju niemieckiego”. Do tej napaści,17 września 1939 roku, dołączyły wojska sowieckie. Rozpoczął się jeden z najtragiczniejszych okresów narodu polskiego: okupacja hitlerowska i bolszewicka. 28 września 1939 roku bohatersko broniąca się Warszawa skapitulowała.

WIĘCEJ

Tajne władze Polski Podziemnej, zarówno wojskowe jak i cywilne, poprzez liczne sabotaże czy czynną walkę oddziałów partyzanckich organizują zdecydowany opór.
Niezwykle skuteczną bronią w walce ze znienawidzonym okupantem była także pieśń, powstająca bądź samorzutnie, bądź na apel tajnych władz. Pieśń ta opisywała sytuacje w jakich znajdował się nasz naród w tych dramatycznych latach, nasycona była różnymi nastrojami, reprezentowała różne gatunki. Stąd pojawiła się wielorakość wątków tekstowych: od zdecydowanie bojowych, o nucie żołnierskiej i patriotycznej, do tekstów satyrycznych, ukazujących udręczoną codzienność. Powstawały pieśni mobilizujące naród do najwyższych poświęceń, heroizmu i do nieustannej gotowości zbrojnej. Obok piosenek, których odbiorcą była zwykła ulica, powstawały pieśni modlitewne. Były też piosenki z kategorii pieśni dziadowskich, zawierające wyraźny podtekst ideowy, kpiarski, szyderczy i pełen pogróżek pod adresem okupantów. W owym czasie wielką popularnością cieszyły się „krzepiące ducha” pieśni i piosenki powstałe przed wojną np.: „Serce w plecaku”, „Morze, nasze morze”, „Marsz lotników”, „Piechota”.
W repertuarze naszej płyty zawarliśmy również przedwojenną „Modlitwę harcerską” – pieśń polskich harcerzy- jedynej organizacji w światowym skautingu, która w okresie II wojny światowej wzięła zasadniczy udział w konspiracyjnych walkach narodu polskiego.
W okresie powojennym nadal tworzono pieśni i piosenki utrwalające pamięć o tamtych tragicznych dniach.
Utwory zawarte na płycie są okazją do przywołania wspomnień związanych z wydarzeniami sprzed siedemdziesięciu laty. Tworzą pamięć o wojennych czasach cierpienia i bólu. Stanowią próbę złączenia naszych serc z duszami bohaterów, którzy oddali swe życie za to, abyśmy mogli cieszyć się dziś wolnością.

Adam Buszko

MNIEJ