ZAPRASZAMY
DO SKLEPU INTERNETOWEGO
CARITAS ORDYNARIATU
POLOWEGO WOJSKA
POLSKIEGO
 
 
 
 

KONTAKT

Caritas Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego
00-238 Warszawa, ul. Długa 13/15
tel. + 48 261 877 702
fax + 48 261 879 922
NIP: 525-20-55-842
REGON: 013081853
e-mail: ordynariat_polowy@caritas.pl

Konto: BANK PEKAO S.A. XI O/WARSZAWA
Nr 42 1240 1138 1111 0000 0209 5558
1 % dla CARITAS WOJSKOWEJ
KRS 0000353139

Gabriel Piątkowski – dyrektor
Leszek Gorecki – zastępca dyrektora