KONTAKT

Caritas Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego
00-238 Warszawa, ul. Długa 13/15
tel.    261 873 510
NIP: 5252055842
REGON: 013081853
e-mail: ordynariat_polowy@caritas.pl

Konto: BANK PEKAO S.A. XI O/WARSZAWA
Nr 42 1240 1138 1111 0000 0209 5558
1,5 % dla CARITAS WOJSKOWEJ
KRS 0000353139

Gabriel Piątkowski – dyrektor
Leszek Gorecki – zastępca dyrektora