WPŁATA 1,5%

Pomagamy chorym dzięki wpłatom 1,5% podatku, wynikających z zeznań podatkowych.
Pomagamy w zakupie niezbędnych leków, głównie dla chorych żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin.
Dzięki wpłatom 1,5% podatku pomagamy także:
– ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
– żołnierzom emerytom, inwalidom wojennym i wojskowym,
– kombatantom,
– rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
– dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans życiowych,
– prowadzimy działania rozwijające świadomość narodową, obywatelską i kulturową,
– upowszechniamy wiedzę na rzecz obronności państwa.