KONTAKT

Caritas Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego
00-238 Warszawa, ul. Długa 13/15
tel. + 48 261 873 510
NIP: 525-20-55-842
REGON: 013081853
e-mail:ordynariat_polowy@caritas.pl

Konto: BANK PEKAO S.A. XI O/WARSZAWA
Nr 42 1240 1138 1111 0000 0209 5558

Gabriel Piątkowski – dyrektor
Leszek Gorecki – zastępca dyrektora

NAPISZ DO NAS

Administratorem Państwa danych jest Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Długa 13/15, 00-238 Warszawa.

DALEJ