POMOC

.

POMOC RODZINIE
Organizacja czasu wakacyjnego dla dzieci

Od 1998 roku Caritas Wojskowa organizuje letnie wyjazdy wakacyjne dla dzieci z rodzin wojskowych i środowisk mundurowych. Początkowo miejscem biwakowania był Letni Ośrodek Caritas w Łomnej w Bieszczadach, gdzie odbywały się zajęcia survivalowe,
tak modne wśród młodzieży, później dołączyło Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas w Ustce i Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego. Każdego roku z Caritas Wojskową wypoczywa kilkaset dzieci i młodzieży z całej Polski.
„… Pobyt w Łomnej okazał się dla mnie niesamowitym przeżyciem. Nie tylko, że w ciągu tych kilkunastu dni miałam okazję zwiedzić prawie całe Bieszczady, to również poznałam wielu rówieśników z terenu całej Polski. Duże słowa uznania kieruję również pod adresem
moich opiekunów, księży, kleryków opiekujących się nami z dużym poświęceniem. Cieszy mnie również fakt, że obóz ten miał charakter religijny. Widzę, ze po przyjeździe do domu mój kontakt z Bogiem znacznie się polepszył. Moim zdaniem dużą rolę odegrała tu przyroda, niezapomniane widoki, bo przecież w przyrodzie najłatwiej można spotkać Pana Boga…” (z listu uczestniczki obozu do Biskupa Polowego).
Są też organizowane turnusy wakacyjne dla dzieci z polskich rodzin zamieszkałych na Wschodzie, głównie z terenów Białorusi i Ukrainy.

Pozyskiwanie środków na sfinansowanie pobytu dzieci na obozie wakacyjnym organizowanym przez Caritas Wojskową rozpoczyna się jesienią roku poprzedzającego kolejne wakacje, czyli w październiku lub w listopadzie. Pierwszy krok stanowi złożenie wniosku o przyznanie dotacji ze środków publicznych w określonej kwocie na realizację zadań publicznych przeznaczonych dla organizacji pozarządowej. Cała procedura odbywa się na podstawie Porozumienia o Współpracy Caritas Ordynariatu Polowego z Ministrem Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003r. oraz przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Caritas Wojskowa składa takie wnioski do Ministerstwa Obrony Narodowej, do Kuratorium Oświaty, które przeznacza swoje dotacje na dzieci polskie z terenu danego województwa.
Środki na udział własny wymagany ustawą są pozyskiwane ze sprzedaży świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i z działalności gospodarczej naszej Caritas. Nabór dzieci z rodzin wojskowych odbywa się poprzez księży dziekanów i kapelanów.
Caritas Wojskowa każdego roku zaprasza też na wakacje do Polski dzieci z rodzin polonijnych zamieszkałych na Wschodzie.