POMOC

.

PEAD
EUROPEJSKI PROGRAM
DOSTARCZANIA ŻYWNOŚCI
OSOBOM NAJUBOŻSZYM

Caritas Ordynariatu Polowego WP uczestniczy w PEAD za pośrednictwem Caritas Polska od 2005 roku. Dzięki tej formie pomocy wiele rodzin otrzymuje gotowe artykuły spożywcze.
Aby ubiegać się o wsparcie żywnościowe, należy spełniać warunki określone między innymi w wytycznych Ministerstwa Pomocy i  Polityki Społecznej oraz w Ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Miesięczne dochody nie powinny przekraczać dla 715,50 zł netto dla osoby samotnej i 526,50 zł netto dla jednego członka rodziny. Aby uzyskać pomoc należy zgłosić się do placówek  prowadzonych przez Caritas.
Najpotrzebniejsze produkty, które trafiały do ludzi w 2005 były to mleko w proszku, ryż i makaron. Po 5 latach funkcjonowania projektu w Polsce zwiększyła się nie tylko liczba korzystających, ale również ilość i jakość dostarczanych produktów.

Wśród najpotrzebniejszych artykułów znalazły się: mleko UHT, mąka, kasze, cukier, dżemy, makarony, masło, musli, płatki kukurydziane oraz gotowe dania (zupa pomidorowa, krupnik i kasza z warzywami). Są to artykuły spożywcze specjalnie oznakowane – z logo Unii Europejskiej, Agencji Rynku Rolnego oraz Caritas jako dystrybutora, opatrzone informacją: Artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży. Program PEAD istnieje w krajach Unii Europejskiej od 1987 roku, a podstawą jego realizacji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty.
W Polsce oprócz Caritas akredytacje uzyskały: Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej.