DOKUMENTY

1. DEKRET PRZYWRACAJĄCY ORDYNARIAT POLOWY W POLSCE

LINK

2. STATUT ORDYNARIATU WOJSKOWEGO CZYLI POLOWEGO W POLSCE

LINK

3. DEKRET POWOŁUJĄCY CARITAS ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

LINK

4. STATUT CARITAS ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

LINK

5. STATUT CARITAS WOJSKOWA

LINK

6. WNIOSEK – CARITAS

LINK