ZAPRASZAMY
DO SKLEPU INTERNETOWEGO
CARITAS ORDYNARIATU
POLOWEGO WOJSKA
POLSKIEGO
 
 
 
Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
http://www.iwop.pl 
w ramach projektu PITax.pl dla OPP
http://www.pitax.pl
 

DOKUMENTY

1. DEKRET PRZYWRACAJĄCY ORDYNARIAT POLOWY W POLSCE

LINK

2. STATUT ORDYNARIATU WOJSKOWEGO CZYLI POLOWEGO W POLSCE

LINK

3. DEKRET POWOŁUJĄCY CARITAS ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

LINK

4. STATUT CARITAS ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

LINK

5. STATUT CARITAS WOJSKOWA

LINK

6. WNIOSEK – CARITAS

LINK