WYDAWNICTWA – charakterystyka

Zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie Caritas Ordynariatu Polowego WP (§ 4 pkt 2) podtrzymywanie tradycji narodowej, promocję wartości patriotycznych; pkt 3) pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;), Caritas wydaje i upowszechnia nagrania muzyczne i albumy książkowe o tematyce patriotyczno-religijnej.
Działalność edukacyjna naszej Caritas jest uzupełnieniem, a raczej ubogaceniem jej działalności podstawowej. Poprzez działalność edukacyjną realizujemy wychowanie, szeroko rozumiane formowanie moralne.
Praktyczny wymiar naszej działalności edukacyjnej to przede wszystkim tworzenie i upowszechnianie kultury artystycznej poprzez działające wydawnictwo muzyczne.
Staramy się, aby utwory muzyczne, które nagrywamy i upowszechniamy, te znane i te nowe, były pod względem treści i wykonania, na najwyższym poziomie artystycznym. W tym celu angażujemy znanych i uznanych kompozytorów, a także wykonawców (Włodzimierz Korcz, Romuald Twardowski, Wojciech Kejne, Wiesław Ochman, Małgorzata Walewska, Bogusław Morka, Remigiusz Łukomski, prof. Leszek Skrla).
Pozyskujemy nagrania archiwalne najwybitniejszych utworów patriotycznych w wykonaniu znakomitych artystów (Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP, Orkiestra Polskiego Radia, soliści wokaliści: Andrzej Hiolski, Teresa Żylis-Gara, Bogdan Paprocki, Bernard Ładysz, Maria Foltyn, Irena Santor, Anna German i artyści młodszego pokolenia).
Podpisanie porozumienia o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej jeszcze bardziej zaktywizowało naszą działalność w tej dziedzinie.