ALBUMY CD AUDIO

SOLIDARNI

1. ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ

2. ZOSTAŃ Z NAMI

3. MURY

4. SKRZYDŁA

5. PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS

6. OJCZYZNA

7. MARSZ SYBIRAKÓW

8. NIELEGALNE KWIATY

9. OJCZYZNO MA

10.NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA

11. NADZIEJA

12. UNIEŚMY SZTANDAR

13. POLSKIE KWIATY

14. SOLIDARNI

Wykonawcy: Artur Ruciński, Justyna Steczkowska,
Zbigniew Wodecki, Jan Pietrzak, Alicja Majewska,
Bogusław Morka, Dorota Osińska,
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego

„Solidarność” – to magiczne słowo z polskiego ruchu społecznego przerodziło się w światowy ewenement, który miał kluczowe znaczenie dla historii końca XX wieku. Bunt przeciw władzy komunistycznej, fala strajków latem 1980 r., to wydarzenia uznawane przez wielu historyków za właściwy początek agonii systemu realnego socjalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

WIĘCEJ


Rolę pieśni hymnicznej tamtego czasu pełnił utwór Żeby Polska była Polską, napisany przez Jana Pietrzaka, uważany za wyraz walki z reżimem komunistycznym. Swoistym hymnem rodzącej się Solidarności były też pieśni m.in.: Mury, Skrzydła, Ojczyzna.
Na płycie, obok znanych utworów, znajdują się także premierowe: sł. Wojciech Kejne, muz. Włodzimierz Korcz ”Zostań z nami”, pieśń-modlitwa, skierowana do Ojca Świętego Jana Pawła II i „Unieśmy sztandar” do słów Wojciecha Kejne i muz. Bolesława Szulii.
Teksty pieśni i piosenek, powstałe w okresie protestu robotniczego, dla jednych będą przypomnieniem przeżytych wydarzeń, dla młodego pokolenia staną się sugestywną lekcją historii. Wszystkim przywrócą pamięć o spontanicznym, wspólnym działaniu, o entuzjastycznym przeżywaniu wolności i ludzkiej solidarności.
Wydanie płyty jest wyrazem złożenia hołdu wszystkim, których odwaga, wytrwałość, poświęcenie, cierpienie a nawet ofiara życia stały się źródłem siły, idei, prawdy i solidarności.
Głęboki szacunek i pamięć należy się o wszystkich uczestnikach spontanicznego zrywu, którzy broniąc ludzkiej godności, upomnieli się o sprawiedliwość w życiu publicznym, wywalczyli wolność i demokrację. W takiej chwili ożywają słowa: Godność, Sprawiedliwość, Honor, Ojczyzna.

MNIEJ