ALBUMY CD AUDIO

BOŻE COŚ POLSKĘ

1. GAUDE MATER POLONIA

2. BOGURODZICA

3. CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY

4. BOŻE, COŚ POLSKĘ…

5. MY CHCEMY BOGA

6. BŁĘKITNE ROZWIŃMY SZTANDARY

7. U DRZWI TWOICH

8. BĄDŹŻE POZDROWIONA

9. CÓŻ CI JEZU DAMY

10. NIECH BĘDZIE CHWAŁA

11. PANIE, DOBRY JAK CHLEB

12. HYMN KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO

13. MARYJO, KRÓLOWO POLSKI

14. Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ

15. MODLITWA DO BOGARODZICY

16. CZARNA MADONNO

17. KIEDY RANNE WSTAJĄ ZORZE

18. OJCZE Z NIEBIOS

19. SĘDZIA WIECZNY

20. POD TWĄ OBRONĘ

21. ABBA OJCZE

22. MODLITWA OBOZOWA

23. ROTA

Wykonawcy:
soliści, chór i orkiestra Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Płyta kompaktowa „Boże coś Polskę”, zawiera najpiękniejsze polskie pieśni kościelne i patriotyczno-religijne w wykonaniu solistów, chóru męskiego i orkiestry symfonicznej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Zamieszczone na płycie pieśni pochodzą z różnych okresów i reprezentują tysiącletnie dzieje naszej Ojczyzny, w tym także dzieje Kościoła w Polsce.

WIĘCEJ

Pieśni te są więc świadectwem tysiącletniej tradycji chrześcijańskich w Polsce. Przenieść te tradycje w nowe tysiąclecie – to główny cel, jaki przyświecał realizacji omawianej publikacji.

„Milenijne tradycje chrześcijańskiej Polski wnosimy dziś w nowe tysiąclecie chrześcijańskiej Europy – podkreślił w komentarzu do niniejszej płyty ks. Biskup Polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź – Prezentujemy pieśni, które towarzyszyły naszej polskiej drodze do ojczyzny ojczyzn. Były na drodze okresy chwały i wielkości oraz dramatyczne chwile upadków i klęsk. Oddaje to w pełni pieśń narodowa i religijna spleciona w jeden węzeł rzeczywistości Boskiej i polskiej. Wyraża to zawołanie naszych praojców: Deo et Patriae. Pieśń zawiera nadzieję, jaką ofiarowuje tylko Bóg wkraczający w historię. W historii Polski obecny jest od początków naszych czasów”.

Płyta oprócz tytułowej pieśni „Boże coś Polskę”, zawiera najpiękniejsze i najbardziej znane hymny kościelne: („Gaude Mater Polonia”, „Bogurodzica”, „Ciebie Boga wysławiamy”, „My chcemy Boga”, „Błękitne rozwińmy sztandary”), pieśni eucharystyczne (m. in. „U drzwi Twoich”, „Panie dobry jak chleb”), pieśni maryjne (m. in. „Maryjo Królowo Polski”, „Z dawna Polski Tyś Królową”, „Czarna Madonno”), powszechnie śpiewane pieśni przygodne (m. in. „Kiedy ranne wstają zorze „, „Abba Ojcze”), a także pieśni patriotyczno-religijne („Rota” i „Modlitwa obozowa”).

Dwa najstarsze hymny – „Bogurodzica” i „Gaude Mater Polonia” wykonane zostały zgodnie z wymaganiami stylu, a cappella przez chór męski pod dyrekcją prof. Andrzeja Banasiewicza. Pozostałe pieśni chór śpiewa z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, często również z udziałem solistów – wokalistów, pod dyrekcją Bolesława Szulii, Bogusława Hilii, Kazimierza Ołtarzewskiego i Piotra Racewicza. Wszystkie pieśni wykonane z towarzyszeniem orkiestry zostały nagrane w nowym opracowaniu.

Wykonanie zamieszczonych na płycie pieśni przedstawia wysoki poziom artystyczny i z pewnością sprawią słuchaczom wiele satysfakcji. Na uznanie zasługuje chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, śpiewający muzykalnie, niezawodnie pod względem intonacji i emisji, a także z niezwykle staranną dykcją, dzięki której zrozumiałe jest absolutnie każde słowo tekstu we wszystkich pieśniach. Towarzysząca chórowi orkiestra symfoniczna zwraca uwagę perfekcją techniczną, znakomitym zgraniem, bogactwem kolorystyki i odcieni.

Nagrane na omawianej płycie pieśni pełne są werwy, tchną radością i optymizmem, nie tracąc nic z ich modlitewnego nastroju. Wykonane z wielką muzykalnością i ekspresją budzą żywe uczucia religijne i patriotyczne. Znajdujący się na płycie Hymn Sodalicji Mariańskiej „Błękitne rozwińmy sztandary” (z tekstem ks. J. Jastrzębowskiego i melodią ks. R. Gruszeckiego) wywołuje szczery zachwyt i należy z pewnością do najlepszych wykonań polskich pieśni kościelnych, zarejestrowanych na płytach CD.

Na uznanie zasługuje komentarz historyczny do omawianej płyty, którego autorem jest Jan Węcowski, wybitny znawca polskiej muzyki religijnej. Autor zamieścił w nim dokładne informacje o twórcach poszczególnych pieśni i ich dziełach. Warto zauważyć, że autorem tekstu „Gaude Mater Polonia” nie jest Wincenty z Kielc, lecz Wincenty z Kielczy, kompozytorem melodii „Ciebie Boga wysławiamy” – polskiego „Te Deum” milenijnego nie jest – jak się powszechnie uważa – ks. Antoni Chlondowski, lecz prof. Franciszek Wesołowski, zaś melodia hymnu „Boże coś Polską” nie pochodzi z francuskiej opery komicznej „Le Secret” Jean a Pierre a Solie, lecz została przyjęta z XVIII-wiecznej pieśni-hejnału „Bądź pozdrowiona Panienko Maryja”.

prof. Maria Wacholc

MNIEJ